۱۳ اسفند ۱۴۰۲

این گروه در سال ۱۳۸۰ با هدف تولید جوجه یکروزه با کیفیت وکمیت مناسب در منطقه خوش آب و هوای سوادکوه مازندران تاسیس شد . از آنجایی که این منطقه دارای شرایط زیست محیطی بسیار مناسبی می باشد بنیانگذاران این شرکت را بر آن داشت تا در ایجاد محیطی دور از آلودگی با بهره گیری از استانداردهای بالای صنایع غذایی بسیار حساس و دقیق باشند و به همین جهت جوجه های این مرکز تولیدی از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند.