۱۲ خرداد ۱۴۰۲

گروه تولیدی صنعتی آلاشت جوجه

 دفتر مرکزی : آمل – خیابان امام خمینی – آفتاب ۱۹ ساختمان پیرزاد طبقه یک واحد ۴ و ۶

 کد پستی : ۴۶۱۵۷۴۵۸۸۴

    ( تلفن شرکت آمل سلیم :  ۴۴۴۴۲۳۱۶   ( ۰۱۱)       فکس :  ۴۴۴۴۲۳۱۵  ( ۰۱۱

    ( تلفن شرکت آلاشت جوجه :  ۴۴۴۴۲۳۱۸   ( ۰۱۱)       فکس :  ۴۴۴۴۲۳۱۷  ( ۰۱۱

    ( تلفن شرکت دانه چین شمال :  ۴۴۴۴۲۳۲۰   ( ۰۱۱)       فکس :  ۴۴۴۴۲۳۱۹  ( ۰۱۱

مزرعه یک : قائمشهر – زیرآب – جنب پلیس راه – کیلومتر ۱۷جاده آلاشت

 مزرعه دو : قائمشهر – کیلومتر ۹ جاده فیروزکوه – جنب پل شاپور روستای اندر گلی

 جوجه کشی : آمل – کیلومتر ۶ جاده بابل – جاده درویش خیل – سه راه رئیس آباد – روستای سلطان آباد

 دفتر فروش : آمل –  خیابان امام خمینی آفتاب ۲۸ پلاک ۳۴۱ طبقه ۲ واحد ۴

تلفن دفتر فروش :  ۴۴۲۷۷۳۳۱ – ۴۴۲۷۷۳۳۹   ( ۰۱۱ )  همراه : ۰۹۱۱۱۲۲۷۲۶۵

Email: info@alashtjoojeh.com